ขอจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ  โดยให้เรียกรายงานตามภาพ และให้กรอกจำนวนประชากรลงในเว็ปลิ้งค์ข้างท้ายนี้
หลังจากนั้นให้บันทึกจำนวนประชากรลงที่นี่