การบันทึกการเงินให้ตรงกับรายงาน สปภ
ถ้า รพสต.ใดมีข้อ 1.4 ขึ้นมาในรายงาน สปภ เนื่องจากมีรหัสสิทธิเป็น 1100 ในประชากรบางราย ให้เปลี่ยนรหัสสิทธิจาก 1100 เป็น 00 ในตาราง person

การติดตั้งโปรแกรม JHCIS และการอัพเดทเวอร์ชั่น

การติดตั้งโปรแกรม JHCIS และการอัพเดทเวอร์ชั่น

1.ใช้ตัวติดตั้ง 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งมี MySQL ให้เลย http://neo.moph.go.th/jhcis/JHCIS-Install.zip
2.อัพเดตโปรแกรม ที่มีตัว JAVA7 เวอร์ชั่น 3 มีนาคม... 2555
***หากพบข้อความที่แจ้งเตือนว่า ไม่มี jre 1.7 กรุณาดำเนินการดังนี้***
ติดตั้งชุดอัพเดทนี้ก่อน JHCIS-SERVER
http://app.moph.go.th/…/jhcis-server-2.2.20120303.25-with-j…
(JHCIS-SERVER + JRE7 Installation + folder jre7 อยู่ภายใต้ folder JHCIS กับ JHCIS ขนาดประมาณ 117MB)
JHCIS-CLIENT
http://app.moph.go.th/…/jhcis-client-2.2.20120303.25-with-j…
(JHCIS-CLIENT + JRE7 Installation + folder jre7 อยู่ภายใต้ folder JHCIS ขนาดประมาณ 117MB)
3....ตามด้วยการอัพเวอร์ชั่น 19 พฤศจิกายน 2556
JHCIS-SERVER http://neo.moph.go.th/…/jhcis-server-update-2.2.20131119.82…
JHCIS-CLIENT http://neo.moph.go.th/…/jhcis-client-update-2.2.20131119.82…
4.แล้วอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน