การบันทึกการคัดกรองซึมเศร้าและอื่นๆสำหรับการคัดกรองซึมเศร้าและคัดกรองอื่นๆให้คลิ๊กที่ กรองซึมเศร้าและอื่นๆตามหมายเลข 4
ลงผลการคัดกรอง ว่า ปกติหรือ ผิดปกติ

การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า