การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาพที่ 1

สำหรับการบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บันทึกดังนี้

1. หลังจากเรียกคนไข้มาแล้วให้บันทึกอาการสำคัญ ตามหมายเลข1

2. บันทึก ค่าความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก

3. บันทึกการให้สุขศึกษา (5)
4. ดูให้แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ เป็นการบริการนอกสถานบริการ (6)
ภาพที่ 2
การวินิจฉัย 
1.ที่คำวินิจฉัย ให้บันทึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.ให้บันทึกรหัส ICD10 ตามหมายเลข 2


ภาพที่ 3
การบันทึกให้คำปรึกษา 
1. เลือก 07 - ให้คำปรึกษาเรื่องการบริโภคอาหาร 
2. ให้รายละเอียดในช่อง "บันทึกเพิ่มเติม"เอง
ภาพที่ 4
การบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
1. เลือกกิจกรรมบริการรายบุคคล ตามการประเมินหลังจากคัดกรองเบื้องต้น
2. ลงรายละเอียดการเยี่ยม สภาพผู้รับบริการ และการประเมินผล ตามสภาพความเป็นจริง

ภาพที่ 5
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (หากมีการเจาะเลือด) บันทึกได้ทั้งแบบ DTX และ FBS  ห้ามบันทึกผลน้ำตาลกลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเมนู screen dm/ht  
1.ให้บันทึก แบบงดน้ำ งดอาหาร
2.คลิ๊ก  /  ตรง ไม่เอา Diag Z13.1  ตามหมายเลข 2
3. คลิ๊กบันทึก / จบ


การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การคัดกรองซึมเศร้า